نام‌آوران خراسان

علاقه وافری به خراسان، در واقع به خراسان بزرگ دارم.تا جایی که دوست داشتم در آن منطقه به دنیا می‌آمدم. در این اندیشه هستم که تحقیقی هر چند کوچک در رابطه با نام‌آوران خراسان اعم از دانشمندان و شاعران و عارفان و بزرگانش انجام دهم.

کتابی برای راهنمایان گردشگری

خیلی‌ها می‌دانند که حدود دو سال می‌شود که به فکرنوشتن کتابی برای راهنمایان گردشگری هستم. عناوین کتاب آماده شده‌اند. تعداد زیادی از مطالب کتاب هم آماده شده‌اند. فقط باید وقت بیشتری بگذارم تا تمامش کنم. به نظرم کتاب مفیدی خواهد بود.

قنات، رودخانه پنهان زیرزمین

مقدمه ادوارد دوبونو، صاحب نظر سرشناس بین المللی در زمینه تفکر خلاق و مشاور شرکت های بزرگی همچون آی بی ام و خطوط هوایی بریتانیا می گوید: “در سال ۱۹۷۰، در گردهمایی مدیران نفت، پیشنهاد کردم که آنها باید به حفر چاه های نفت به صورت افقی بیشتر توجه کنند تا به صورت عمودی. در …

مسجد و عناصر آن

مسجد بنایی است بر پا شده بر محوری نامرئی که طراحی اصلی مسجد بر مبنای آن است. این محور نامرئی کعبه است. کعبه به لحاظ معنوی در قلب اسلام قرار دارد. محراب همه مساجد در جهت آن است و مسلمانان رو به سوی آن نماز می گذارند. از این رو دنیای اسلام را می‌توان چرخ …

بررسی حرف M و اسطوره‌های مربوط به آن

نظریه‌ای وجود دارد مبنی بر این‌ که بیشتر تمدن‌ها در کنار کو‌ه‌ها و در نزدیکی آب‌ها شکل گرفته‌اند. از آن‌جا که این عناصر، بستری برای زندگی بشر بوده‌اند و بقای بشر نیز به آن‌ها بستگی داشته، بدیهی است که توجه وی به آن‌ها معطوف بوده است. از این روست که بر روی سفال‌ها و اشیای خانگی که از دوران باستان به دست ما رسیده، طرح‌ها و …

زایمان

گاهی که ذهنم آبستن یک اندیشه‌ی رستم‌ گونه است، در تنهایی، بر صفحه‌ی کاغذی و با جادوی قلمی از پر سیمرغ می‌زایم… اما سال‌هاست در انتظارم که اندیشه‌ی رستم من تنها دیوها را بکشد و نه سهراب را…