روزنوشت

شبی دیگر

امشب دوست سوئیسی‌ام، jacky تماس گرفت و با هم کلی حرف زدیم. این دوست سال‌ها پیش زندگی مرا تغییر داده است. هفت سال پیش، یک روز که برای تنها بودن با حافظ به شیراز سفر کرده بودم (آن سال‌ها از این کارها زیاد می‌کردم)، با او آشنا شدم. خیلی زود با هم دوست شدیم و …