تحقیق – جستار – نوشتار

فرهنگ: زائو

واژه «زائو» در گویش‌های مختلف ایرانی: zach…زاچ…قوچان، کلیدر zaadmu…زادمو…لار   zaaragh…زارغ…فین بندر عباس   zaaveraan…زاوران…ایلام   zespaan…زسپان…همدان zeng…زنگ…تاتی…به معنی زن در خوانسار هم هست. zyaasmon…زیاسمون…به معنی زن تازه زا…دلیجان zeyes baan…زیس بان…کرمانشاه zeyas bun…زیس بون…کاشان zule…زوله…به معنی “دختری که پیش از شوهر کردن زایمان کرده باشد”…ساوه  

فرهنگ: سگ

سگ در گویش‌های ایران: آشتیان: اسب esb سرخه: اسبا esbaa سمنان: اسپا aspaa بویین زهرا: اسبا asbaa محلات، کاشان، دلیجان: اسبا esbaa سنگسر، لاسگرد، خوانسار و در زبان تاتی: اسپا espaa کرمان: اسپین espin در برخی نقاط دیگر، اسپا espaa و ایسبا isbaa هم داریم. چرا واژه سگ در گویش‌های ایران شبیه واژه اسب تلفظ …

اهمیت طبیعت و مکافات جرائم علیه طبیعت در ایران باستان

در ایران باستان آسب رساندن به موجودات زنده و آلودن عناصر چهارگانه، گناه و جرم محسوب می‌شده و در برخی از موارد مجازاتی نیز برای خطاکار تعیین شده است.

در مورد واژ‌ه‌ی Blaze

کلمه‌ی blaze در انگلیسی به معنای شعله، آتش، آتش‌سوزی، مشتعل بودن، سوختن، تابیدن و درخشیدن آمده است. این واژه در فرانسه به صورت brasier آمده است. جالب این‌که مشابه این واژه  را در برخی از گویش‌های محلی ایرانی می‌بینیم. بلازه belāze در زبان بختیاری به معنای زبانه‌ی آتش و شعله‌ی آتش است. بلز belaz در شوشتر …

کاروانسراهای ایران

روزی شاه عباس به یکی از مامورنش فرمان داد ۱۰۰۰ کاروانسرا در سراسر کشور بسازد. یک سال بعد مامور را فراخواند تا گزارش کار را بدهد و معلوم شد که ۹۹۹ کاروانسرا ساخته شده است. مامور در پاسخ استیضاح شاه عباس علت کارش را این‌گونه توضیح داد که نهصد و نود و نه، دو کلمه …

اولین زوج‌های بشر در اقوام مختلف

پدر و مادر نخستین بشر در اقوام مختلف عبارتند از:   قوم فنگ از اهالی گابون:          سه‌کومه + مه‌بونگوه تانزانیا:                                 کیولا + ئی‌سامبا کنیا:                                    کیکویو + مومبی پولینزی:                               کو + هینا هند:                                    یم + یمه پولیانوس‌های جنوب کالیفرنیا:    اجونی + آئه ایران:                                   مشی + مشیانه عبری:                                  آدم + حوا اسکاندیناوی:                         اسک + امبلا بابلی:                                   مردوک …

جشن سده، نمادی از مقاومت انسان در برابر طبیعت

آتش به همراه آب و خاک و هوا، یکی از چهار عنصر مقدس در طبیعت است که در بسیاری از فرهنگ‌ها و از جمله در فرهنگ آریایی مورد احترام و تکریم واقع شده‌است و برایش جشن‌ها و آدابی برگزار می‌شود.