در پناه بغ

ما امروز از عبارات «خداحافظ» و «خدا نگهدار» استفاده می‌کنیم. جالب این است که عبارت یا اسم Bagapāna به‌معنی «در پناه خدا) در گل‌نوشته‌های هخامنشی وجود دارد: Baga همان بغ یا خدا و Pāna همان «پناه» است.
همچنین اسم Bagapāta از زبان «فارسی باستان» به معنی «حفظ شده توسط خدا» را داریم که در متون آرامی و ایلامی با همان معنی ولی با زبان و هجای خودشان آمده است. Pāta همان است که در فارسی امروز به «پاد» تبدیل شده و از مصدر پاییدن و به‌معنی پاسبانی و نگهبانی است.
ضمن اینکه امروز برخی از نام‌های رایج برای پسران «هوپاد» است که همان معنی «بغ‌پات» را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *