بایگانی برچسب: خانه به دوش تنها

Lonely Planet

کتابهای انتشارات Lonely Planet را انجیل گردشگرانی می دانند که به تنهایی و با کوله پشتی به کشورها و شهرها و مقاصد مختلف سفر می کنند. احتمالا شما با کتابهای این نشر آشنا هستید اما نمی دانم تا به حال به معنایش توجه کرده اید یا نه؟ Lonely Planet را می توان به “سیاره ی …