شب چله از منظری دیگر

  ” جهان هستی نه بر اساس اتم‌ها، بلکه بر پایه افسانه‌ها بنا شده است.”     اگر هنوز ایرانیان در شب چله گرد یکدیگر جمع می‌شوند، شادخواری می‌کنند و آن را گرامی می‌دارند، باید علتی داشته باشد. برای دانستن چرایی و چگونگی برگزاری آیین‌های مربوط به شب چله، می‌بایستی با فلسفه وجودی جشن‌هایی از این …

دروغی زشت

جایی خواندم: “در وجود آنان که بیش از توان خویش می‌خواهند، دروغی زشت دست‌اندرکار است.” وقتی خواندمش، نوشتمش. تا یادم باشد که چگونه باید باشم. اما نشد. اکنون که می‌نویسم، بیش از توانم از خودم توقع دارم. به هزاران کار نکرده از پیش می‌اندیشم. دروغی زشت در من دست به کار شده و من همکار …

سوییس، بهشتی در پس ابرها

روح عجیبی در تلفظ نام سوییس موج می‌زند. با قدم زدن در خیابان‌های این کشور بی‌طرف، گویی یک همایش بین‌المللی را تجربه می‌کنیم. از هر نژادی و هر کشوری، آدمی در آن هست. اگر بگویم بهشت در پس ابرها بود شاید کسی حرفم را باور نکند، اما واقعا این‌گونه بود که می‌گویم. در حالی‌که من …

از تالاب شادگان تا تالاب گواتر

شوق پیمودن مسیر سفری که از ابتدای خلیج فارس آغاز می‌شد و تا انتهای دریای عمان ادامه می‌یافت، از مدت‌ها پیش در وجودم رخنه کرده بود. می‌خواستم از این سوی مرز تا تا آن‌سویش را بپیمایم و شگفتی‌های مسیر طولانی میان دو تالاب شادگان و گواتر را درک کنم. می‌خواستم ببینم تفاوت و تشابه سبک …

باغ

به این فکر می‌کنم که بد نیست اگر تحقیقی در رابطه با تشابهات و تفاوت‌های باغ و طراحی باغ در مکتب ژاپنی (چینی)، ایرانی و اروپایی، انجام دهیم. این‌گونه هم سه سبک باغ‌آرایی جهانی را بررسی کرده‌ایم و هم از طریق شناخت باغ و عناصر آن و همچنین نوع طراحی، می‌توانیم به تعریف زیبایی، تعریف آرامش، تصور بهشت، …