آرشیو روزانه: ۱۰ فروردین ۱۳۸۹

سرنوشت

اتاقم نيمه‌تاريك است. آن بيرون بهار آمده، سعي دارد داخل شود. اما من جرات دعوت كردنش را ندارم. مي‌ترسم از بوسه‌هاي به غايت نرم و طولاني و شيرين. همه‌‌ي بوي‌هاي پراكنده‌ي پشت پنجره، اين شكوفه‌ها، آن كوه و ابر و آسمان، و از همه مهمتر آن نقش‌هاي متعدد ماندگار سفر، هوس رفتن به جانم مي‌اندازد. اما من از درون اينك، به يك …

شناخت عدد هشت

براي اين‌كه با عنوان تحقيق (چگونه بشر از هفت به هشت رسيد) رابطه‌‌ي بهتري برقرار كنيم، مي‌بايستي شناختي از عدد هفت و هشت داشته باشيم. عجالتا براي آشنايي با عدد هشت مي‌توان به متن زير رجوع كرد. قابل ذكر است كه بنده در اين نوشتار، مفاهيم مربوط به عدد هشت را بيش از آن‌چه قبلا …