ایده

فرهنگ رانندگی

به نظرم رسید که کتابی با عنوان “فرهنگ رانندگی و ترافیک در ایران” بنویسیم. از خیلی جهات می‌توان به این موضوع پرداخت که هر کدامشان بخشی از وجود جامعه‌ی خوشگلمان را نمایان می‌کند. خودتان ببینید: ۱- خلاف راننده‌ها: دنده عقب رفتن، چراغ قرمز رد کردن، در پیاده رو پارک کردن، سبقت غیر مجاز گرفتن، … ۲- …

تقویم گردشگری

ببینید علاقمندان به تاریخ، سینما و ورزش برای خودشان تقویم دارند. بد نیست که ما هم برای خودمان تقویم گردشگری داشته باشیم. منظورم تقویمی نیست که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آماده کرده و جشن‌ها و رویدادها را در آن آورده. نه منظورم این است که تیمی تشکیل دهیم و هر کداممان سفرنامه‌های ایرانی‌ها (مثل ناصر …

فرش ایرانی با بوی گل

۱- می‌دانیم بسیاری از طرح‌هایی که در فرش ایرانی وجود دارد، در حقیقت تجلی باغ ایرانی است. ۲- از طرف دیگر، می‌دانیم که خیلی از کشورها در این اندیشه هستند که طرح و نقشه فرش ایرانی را کپی کنند و به نام خودشان ثبت کنند و بفروشند. ۳- از سوی دیگر ما هر ساله در روستاهای …

گردشگران ایرانی را به مبلغان دیدار از ایران تبدیل کنیم

یکی از دغدغه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و البته تمام کسانی که در زمینه صنعت گردشگری فعالیت می‌کنند، شناساندن ایران به عنوان کشور پذیرنده گردشگر است. امروزه روش‌های متفاوت و متنوعی برای تبلیغات در زمینه جذب گردشگر وجود دارد، اما با توجه به آمار گردشگران ایرانی که به خارج از کشور سفر …

جمع‌آوری اطلاعات پیشه‌وران بازار

وقتی رفته بودم سنگاپور، در طول یک روز توانستم تمام این کشور را پیاده طی کنم. با خودم فکر کردم که چگونه دو برابر جمعیت سنگاپور، یعنی ۱۰ میلیون نفر گردشگر در سال وارد این کشور می‌شوند، در حالی‌که در یک روز می‌توان تمام آن را دید. برای همین کتابی در رابطه گردشگری سنگاپور خریدم که عنوانش “کشف …