ایده

فرش ایرانی با بوی گل

۱- می‌دانیم بسیاری از طرح‌هایی که در فرش ایرانی وجود دارد، در حقیقت تجلی باغ ایرانی است. ۲- از طرف دیگر، می‌دانیم که خیلی از کشورها در این اندیشه هستند که طرح و نقشه فرش ایرانی را کپی کنند و به نام خودشان ثبت کنند و بفروشند. ۳- از سوی دیگر ما هر ساله در روستاهای …

گردشگران ایرانی را به مبلغان دیدار از ایران تبدیل کنیم

یکی از دغدغه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و البته تمام کسانی که در زمینه صنعت گردشگری فعالیت می‌کنند، شناساندن ایران به عنوان کشور پذیرنده گردشگر است. امروزه روش‌های متفاوت و متنوعی برای تبلیغات در زمینه جذب گردشگر وجود دارد، اما با توجه به آمار گردشگران ایرانی که به خارج از کشور سفر …

جمع‌آوری اطلاعات پیشه‌وران بازار

وقتی رفته بودم سنگاپور، در طول یک روز توانستم تمام این کشور را پیاده طی کنم. با خودم فکر کردم که چگونه دو برابر جمعیت سنگاپور، یعنی ۱۰ میلیون نفر گردشگر در سال وارد این کشور می‌شوند، در حالی‌که در یک روز می‌توان تمام آن را دید. برای همین کتابی در رابطه گردشگری سنگاپور خریدم که عنوانش “کشف …