4: کمی در رابطه با دوسلدورف

دوسلدورف (بر اساس کتاب “آلمان”: نوشته ی محمود رضا برازش):

این شهر در محل تلاقی رودخانه های “راین” و “دوسل” واقع شده و یکی از زیباترین و تمیزترین شهرهای آلمان است. در سال 2007، از نظر امکانات زندگی، برترین شهر آلمان و پنجمین در سرتاسر دنیا بوده است. در قرون 7 و 8 این شهر منطقه ی ماهی گیری و کشاورزی بود و در سال 1288 از روستا به شهر تبدیل شد. در سال های 1805 و 1815 از مراکز از مراکز حکومت ناپلئون بود و پس از شکست ناپلئون در سال 1815، تحت فرماندهی پروس ها درآمد و در سال 1946، مرکز ایالت “نورد راین، وستفالن” شد. دوسلدورف یکی از مراکز بورس آلمان است. در دوسلدورف جمعیت ژاپنی چشمگیر است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *