آرشیو روزانه: ۲ دی ۱۳۹۲

آنطور که من به مهمان نوازی ایرانی نگاه می کنم

دیروز (یک شنبه) در جلسه ای دوست عزیزی یکی از خبرنامه های سازمان جهانی گردشگری UNWTO را به دستم داد که عنوانش این بود: گردشگری و اهداف توسعه هزاره. امروز که آن را مطالعه می کردم، مطالب مهمی در آن یافتم. اما موضوع جالب توجه این است که حدود چهار سال و نیم پیش بنده …

تا مجال زیستن داریم

در بیابان باران که می بارد، گیاهان کوچکی جوانه می زنند، گل می دهند، بذرهایشان را می پراکنند و می میرند. همه اش نهایتا 15 روز طول می کشد. بذرهای جدید باران بعدی را انتظار می کشند تا آنها هم قصه ی بالا را روایت کنند.