آرشیو روزانه: ۱۲ اسفند ۱۳۸۸

كتابخانه يا حرمسرا؟

سال‌هاي سال است كه در هر دو حالتِ حال خوب يا حال بد، به كتاب‌فروشي مي‌روم و كتاب مي‌خرم. كتاب خريدن براي من يكي از هيجان‌انگيزترين كارهايي است كه هميشه دوست دارم انجام دهم. امروز هم به چند كتابفروشي رفتم و كتاب خريدم، اما انگيزه‌‌ام به حال خوب يا حال بد مربوط نمي‌شد. در سفر …