آرشیو روزانه: ۲ خرداد ۱۳۸۸

توالت‌هاي ايران بدترين بخش خاطره‌ي سفر خارجيان به ايران است

يك گروه شش نفره هستند و چند روزي از اقامتشان در ايران مي‌گذرد. وقتي براي نهار در كنار يك رستوران بين‌راهي توقف مي‌كنيم، با اين‌كه مدت طولاني است از توالت استفاده نكرده‌اند، پنج نفرشان تمايلي به استفاده از توالت نشان نمي‌دهند و آن يك نفر خانم كه مجبور است استفاده كند، بعد از چند دقيقه …

اگر روزي بتوانم

خواندن اسطوره‌ها و فهم بن‌مايه‌هاي آن‌ها چنان مرا به وجد مي‌آورد كه آرزو دارم، به راستي آرزو دارم، روزي در ايران “بنياد اسطوره‌شناسي” راه‌اندازي كنم. تا آن وقت سفر مي‌كنم و در شناخت اسطوره‌هاي زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف مي‌كوشم. اسطوره براي من همچون شعر است. رمان است. خيال است. لرزش قلب است. سوزش منخرين از روي عشق …