آرشیو روزانه: ۵ آذر ۱۳۸۷

در مورد واژ‌ه‌ي Blaze

كلمه‌ي blaze در انگليسي به معناي شعله، آتش، آتش‌سوزي، مشتعل بودن، سوختن، تابيدن و درخشيدن آمده است. اين واژه در فرانسه به صورت brasier آمده است. جالب اين‌كه مشابه اين واژه  را در برخي از گويش‌هاي محلي ايراني مي‌بينيم. بلازه belāze در زبان بختياري به معناي زبانه‌ي آتش و شعله‌ي آتش است. بلز belaz در شوشتر …