آرشیو روزانه: ۲ آذر ۱۳۸۷

استوره

به نظر شما، آيا جاي مجله‌اي با عنوان و رويكرد “استوره” در ميان مجله‌ها خالي نيست. جاي موزه‌اي با عنوان “استوره‌هاي ايران” چطور؟ فكر كنيد قدم در موزه‌اي مي‌گذاريد كه شكل آن جغرافياي اسطوره‌اي ايران را نمايش مي‌دهد و افسانه‌ي شاهاني همچون كيومرث و هوشنگ و جمشيد و فريدون و منوچهر و ايرج، و پهلواناني …