بایگانی برچسب: قصۀ آدمیزاد

این یک بازی ذهنی است

از میان حروف فارسی، به ماجرای حرف «ه» وقتی که در آخر کلمات ظاهر می‌شود، علاقهٔ ویژه‌ای دارم. معتقدم شعور دارد و زیرک است.بعضی کلمات هستند که با پذیرفتن «ه» در آخرشان به شدت تغییر مفهوم می‌دهند، با اینکه هنوز با کلمهٔ اصلی شباهت دارند.انگار «ه» کلمه را دچار جهش ژنتیکی می‌کند.مایلم بگویم که نقش …