بایگانی برچسب: رم

رم ۲: اروپا ۴۷

در این دو روز، فقط راه رفته‌ایم. مهدی فتوحی دست‌‌کمی از جکی ندارد. آن‌قدر ما را راه می‌برد که از پا و کمر افتاده‌ایم. به هر حال، توضیحاتی را به عکس‌های عنوان (رم ۱: اروپا ۴۶) اضافه کرد‌ه‌ام که می‌توانید ببینید و اما:

رم ۱: اروپا ۴۶

 اگر تا آخر سفر دیوانه نشوم شانس آورده‌ام. مجبورم خودم را به اندکی بی‌خیالی بزنم تا بتوانم دوام بیاورم. دو راه دارم برای این‌که از زیر این فشار بیرون بیایم. یا باید تا دو روز مدام برای این یک روزی که در رم بودم برایتان حرف بزنم و یا هیچ نگویم. راه دوم را انتخاب می‌کنم. …

آتن – رم: اروپا ۴۵

«جکی» ساعت ۸ صبح، مسافرخانه‌ای که در آن اقامت داشتیم را به مقصد ژنو ترک کرد و من ماندم تنها. در این یک ماه باران در شهرهایی که ما سفر کردیم، نبارید. اما همین امروز که می‌بایستی هتل را ساعت ۱۲ تخلیه می‌کردم و جایی برای ماندن نداشتم، بارید. به هر حال اتاق را تخلیه کردم، کوله‌پشتی‌هایم را …