آرشیو روزانه: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

پنهان در جامه درویشی

به این موضوع فکر می کردم که در طول تاریخ ایران چند نفر با استفاده از پوشش درویشی از شهری به شهر دیگر گریخته اند! کتاب “سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه” را خوانده اید؟ نویسنده (آرمینیوس وامبری) با پوشش درویشی سفر کرده است و … ابن سینا هم یک دفعه با پوشیدن جامه …

مطرح شدن بیمه راهنمایان گردشگری در سطح علنی مجلس

همزمان با برگزاری هشتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در استان خراسان رضوی (شهر مشهد)، چند تن از نمایندگان مجلس در کنفرانس خبری و همچنین در مراسم اختتامیه حضور پیدا کردند. حضور این نمایندگان محترم در جشن هشتم، با همکاری دلسوازنه “دکتر شالبافیان”، پیگیری های مداوم همکار محترم “پرتو حسنی زاده” و همچنین حمایت های بی دریغ …