آرشیو روزانه: ۲۹ اسفند ۱۳۹۳

94

چند ساعتی بیشتر به آغاز سال نو باقی نمانده و این آخرین نوشته من در سال 93 در این سایت است. به زودی در یک سال آینده ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روزها، هفته ها و ماه هایی را درک خواهیم کرد. همه این کمیت ها ماهیت آشنا و در عین حال غریبی خواهند …