آرشیو روزانه: ۱۹ اسفند ۱۳۹۱

شناخت دکتر منوچهر ستوده – 3

دکتر “منوچهر ستوده” در هنگام سفر برای نوشتن کتاب “از آستارا تا استارباد” به فرهنگ محلی توجه داشته و به طایفه‌ها و تیره‌های مردم نیز دقت می‌کرده است: “… پونل مرکز بخش و مهم‌ترین آبادی آن است. آب و هوای پونل به‌ خوبی مشهور است و شاعری محلی در این باره چنین گفته است: جز …