آرشیو روزانه: ۱۵ اسفند ۱۳۹۰

خوزستان و جشن راهنمایان از نگاه محمدرضا اصلانی

گفت و گو با آقای محمدرضا اصلانی؛ کارگردان، شاعر و نویسنده سفر، حس کنجکاوی ،کشف و شهود به من می دهد گزارش از: مجتبی گهستونی یک روز پس از برگزاری پنجمین جشن راهنمایان گردشگری ایران به میزبانی خوزستان، فرصتی به دست آمد تا به همراه آرش نورآقایی، با برنامه ریزی از پیش انجام شده به …