آرشیو روزانه: ۲۴ آذر ۱۳۹۰

تازگی از بنیان

یک موضوعی هست که این روزها مدام در ذهنم با آن کلنجار می‎روم و حتی در جلسات مختلف با دوستانم درمیان می‎گذارم: به این اعتقاد رسیده‎ام که سوال‎های ذهنمان کهنه است. برای همین به راه‎حل‎هایی که می‎خواهیم نمی‎رسیم. نوآوری نداریم، چراکه نوآوری در پی سوال‎های جدید رخ می‎نماید. فکر می‎کنم رسالتم جواب دادن به سوال‎هایی …