آرشیو روزانه: ۱۲ آذر ۱۳۹۰

جشن پنجم: 4

دستورالعمل و مرام‎نامه حضور راهنمایان در پنجمین گردهمایی راهنمایان گردشگری کل کشور همان‎طور که می‎دانید اراده کرده‎ایم امسال نیز همزمان با “روز جهانی راهنمایان گردشگری” و برای پنجمین سال متوالی، در یکی از استان‎های کشورمان دور هم جمع شویم. و برای پیشرفت و رونق گردشگری و اثبات هویت شغلی‎امان تلاش و برنامه‎ریزی کنیم. از این‎رو، …