آرشیو روزانه: ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹

http://www.mahdifotuhi.blogfa.com

مهدي فتوحي دوباره مي‌نويسد. بخوانيدش. خيلي خوشحالم. چند وقت پيش وقتي ديدم كه نه «مهدي» مي‌نويسد، نه خانم «سعادتيان» و نه «مينا اورنگ»، حالم بد شده بود. اما حالا فقط مانده «مينا اورنگ» كه شروع كند.

از «كوه خواجه» تا «كليساي كُلن»

تقريبا همه‌ي ما به اين مي‌انديشيم كه روزي روياهاي شيريني كه در ذهن داريم به واقعيت بپيوندند. اما بياييد به اين بيانديشيم كه چگونه مي‌شود كه واقعيت‌ها، خودِ رويا باشند. مي‌خواهم برايتان بگويم كه يكي از شگفتي‌هاي زندگي براي من اين است كه گاهي در سفرهايم، واقعيت‌ها بسان رويا شيرين، پرفروغ، دل‌انگيز، پر از وسوسه …