آرشیو روزانه: ۱۸ بهمن ۱۳۸۸

خطاب به دوستان راهنماي گردشگري

از آن‌جا كه مي‌دانم طيف وسيعي از خوانندگان اين سايت را راهنمايان گردشگري تشكيل مي‌دهند، و همچنين از آن‌جايي كه بسياري سوال‌ها درباره‌ي برگزاري «جشن روز جهاني راهنمايان گردشگري» وجود دارد، چند خطي را در زير يادآور مي‌شوم. ايده‌ي برگزاري اين جشن را بنده براي اولين مرتبه در سال 1386 مطرح كردم، بعد به كمك محمدحسين يزداني اين ايده …