آرشیو روزانه: ۱۴ شهریور ۱۳۸۸

شنبه؛ 14 شهريور

شهريور را اصولا به ياد دارم. 14 شهريور و 28 شهريور را بيش‌تر. شهريور ماه تولد من است. منٍ خودم و منٍ سايتم. ديشب ماه كامل بود، ماه شب چهارده. امروز، هم شنبه (روز شروع) است و هم 14 روز از شهريور گذشته. يكسال پيش در چنين روزي (14 شهريور) اولين مطالبم را در همين سايت و در …