آرشیو روزانه: ۱۰ شهریور ۱۳۸۸

دشمن

سوالي مطرح كرده‌اند كه “اين «دشمن» كه در ادبيات سياسي ايران از آن استفاده مي‌شود، كيست يا چيست؟” جواب من: اين «دشمن» واژه‌اي نيست كه فكر كنيم تنها همين امروز از آن استفاده مي‌شود. اين «دشمن» همان «لولوخورخوره» كودكي ماست. «لولوخورخوره» نمرد، بلكه با ما بزرگ شد. قبل از اين‌كه ما به دنيا بياييم هم اين …

اين روزها

اين روزها: به ذهنم استراحت داده‌ام و از هجوم افكار براي نوشتن مقاله‌اي جديد جلوگيري مي‌كنم. كمتر براي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها مي‌نويسم. كارم نصف شده است. فعلا بعد از ظهرها كار نمي‌كنم. تا آخر شهريور هم كار صبح‌ را رها خواهم كرد.  چندي است كه با راديو (شبكه فرهنگ) و تلويزيون (شبكه آموزش) برنامه دارم. …