آرشیو روزانه: ۱۹ خرداد ۱۳۸۸

رفتن حرفه‌ي من است

فردا دوباره با چند تن از دوستان به سفر مي‌رويم. خيلي حال و هواي سفر ندارم، اما براي من رفتن از ماندن بهتر است انگار. مسيرمان اين‌گونه است: از تهران به سمنان مي‌رويم و از راهي كه بسيار دوستش دارم خودمان را به گرگان و گنبد مي‌رسانيم. به كلاله و از آن‌جا براي ديدن مقبره‌ي …