گردشگری ایران از سال ۵۱ تا سال ۱۳۸۷

مشاوران توسعه جهانگردی، ۳۶ سال پیش گزارشی را به سازمان برنامه وقت ارائه دادند و مواردی را ذکر کردند که هنوز هم جزء دغدغه‌های اصلی توسعه گردشگری در ایران است.

گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری درباره‌ی ایران

در آخرین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری به بررسی اثرات اقتصادی توریسم، تحلیل اقتصاد گردشگری کشورها و روند اقتصادی و گردشگری ۱۸۱ کشور جهان از جمله ایران تا سال ۲۰۱۹ پرداخته شده است. این گزارش توسط کارشناسان ارشد این شورا و به کمک دانشکده اقتصاد دانشگاه آکسفورد تهیه شده است. پیش‌بینی شورای جهانی سفر …