آرشیو روزانه: ۳۰ فروردین ۱۳۸۸

در ستايش لوده‌گي

يك: اين روزها همه از فروش كم‌سابقه فيلم «اخراجي‌هاي 2» حرف مي‌زنند. و اين‌كه در سانس‌هاي نيمه شب، سالن‌ها پر شده‌اند و مردم براي ديدن اين فيلم به سينما رفته‌اند. دو: در اين ميان بسيار شنيدم كه بعضي‌ها توجه مردم به اين فيلم را، پايين بودن فهمشان تلقي كرده‌اند. اين كه چرا بعضي‌ها براي ديدن چنين …