آرشیو روزانه: ۲۶ فروردین ۱۳۸۸

واقعيت امنيت در گردشگري ايران

قصد داريم از «امنيت»، «امنيت گردشگري» و نهايتا «امنيت گردشگري در ايران» سخن بگوييم. بنابراين براي روشن شدن موضوع و به منظور مهيا كردن ابزارهاي مناسب براي تحليل نهايي، در همين ابتدا از تعريف «امنيت» آغاز مي‌كنيم و پيش مي‌رويم.