بایگانی برچسب: هلوئیز و آبلار

کتابها و آدمها: از معبد سلیمان تا دروازه قرآن

«از معبد سلیمان تا دروازه قرآن» عنوان رمزگونهٔ پنحمین گفتار مجازی بود که آرش نورآقائی، مدیرمسئول فصلنامهً میراث و گردشگری گیلگمش در باب «کتاب‌ها و آدم‌ها روایت کرد. او در بخش نخستین و در شرح عنوان درج‌شده در پوستر اطلاع‌رسانی این رویداد، از رؤیاهای حزقیال نبی و معبد (هیکل) سلیمان به عنوان یکی از آنها …

پیوند روایت

۱- در قبرستان “پرلاشز” یک مقبره وجود دارد که بقایای جسد یک زوج عاشق را در خود جای داده است. این مقبره متعلق است به “هلوئیز (۱۱۰۱- ۱۱۶۴) و آبلار (۱۰۷۹- ۱۱۴۲)”. “هلوئیز” (زن) ۲۱ سال از “آبلار” (مرد) کوچکتر بود. هر دو ۶۳ سال عمر کردند. ۲- اولین مرتبه از مقبره ­ی این زوج …