بایگانی برچسب: قلیان

شراره‌ها و شهاب‌ها

اسمش را گذاشته‌اند «بارش شهابی برساوشی» چه اسم غریبی! اما ما می‌دانیم که این همان اتفاق شب‌هایی است که خدا هوس می‌کند برود فرحزاد و قلیان بکشد. غلط نکنم، شیطان است که آتشدان قلیان را می‌چرخاند و چاق می‌کند و شراره‌ها، یا همان شهاب‌ها را به اطراف آسمان می‌پراکند.