بایگانی برچسب: رودکی

حدود ۱۱۰۰ سال پیش

ابوعبدالله جعفر ابن محمد رودکی سمرقندی، قدیمی ترین شاعر بزرگ زبان فارسی است. از او یک بیت شعر پیدا کردم که برایم جالب توجه است: در سفر افتند به هم ای عزیز …… مروزی و رازی و رومی و کُرد نتایج جالبی می توان از این بیت گرفت: ۱-  واژه ی سفر حداقل ۱۱۰۰ سال …