بایگانی برچسب: حلب

شهر قدیم حلب Ancient City of Aleppo

حلب در ۳۵۰ کیلومتری شمال دمشق و بر سر راه چند مسیر بازرگانی مهم قرار گرفته است. حلب از ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد رفاه بسیاری داشت و این ویژگی را در طول دوره های تاریخی گوناگون حفظ کرد. این شهر در گذر تاریخ تحت حکومت هیتی ها، آشوریان، عرب ها، مغول ها، مملوکان و …