بایگانی برچسب: تبت

تبت کوچک… هند ۱۹

صبح با هواپیما آمدیم (ما سه نفر هستیم) به منطقه‌ای که به نام «جامو و کشمیر» معروف است. هنوز با کشمیر فاصله داشتیم که یک‌دفعه تصمیم گرفتیم به جای رفتن به شمال و نزدیک شدن به کشمیر، به سمت جنوب برویم و بعد به کشمیر برگردیم. اما حالا که این‌جا هستیم شاید سفر کشمیر را به …