براي خبرگزاري‌ها و نشریات

لایه‌های پنهان فلسفی گردشگری در ایران

«گردشگری فلسفی» با «فلسفه گردش» متفاوت است. هدف از نوشتار زیر «گردشگری فلسفی» است و به روح حاکم بر جاذبه‌هایی می‌پردازد که قادرند گردشگران را شیفته سرزمینمان کنند.

جامعه شناسی سفرهای گروهی

سفرهای گروهی محصول یک فرآیند اجتماعی و فرهنگی هستند و به نظر می‌رسد خود نیز مولد محصولات اجتماعی و فرهنگی دیگری خواهند بود، از این لحاظ است که باید مورد توجه و جامعه‌شناسی قرار گیرند.

سفر در ایران؛ یعنی یاد، یعنی دریغ

بوی آتش در هنگامه‌ی غروب پاییز دریای مازندران، بهانه‌ای است تا در اندیشه‌امان سفر کنیم به میهن، به این کهن بوم و بر، سفر کنیم به هر آن‌چه واقعیت است یا که افسانه.