ورزش و محیط زیست

خبرهای جدید در راه است!

ظاهرا این روزها دوباره احتمال درج تصویر “درنا” بر روی پیراهن تیم ملی والیبال شدت گرفته. امیدواریم این اتفاق بیفتد. نظر شما خوانندگان محترم را به چند خبر گذشته در این مورد جلب می‌کنم: http://www.isna.ir/news/95031714605/%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF http://www.isna.ir/news/94062716857/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7

خبری از “دفتر محیط زیست و توسعه پایدار وزارت ورزش و جوانان”

قبل از خبر: امیدوار هستیم که لباس تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی پیش رو بار دیگر منقش به تصویر یوزپلنگ آسیایی باشد. همچنین امیدواریم لباس تیم ملی والیبال در المیپک پیش رو، منقش به تصویر درنای سیبری باشد. خبر: دکتر گودرزی (وزیر ورزش و جوانان): با نقش یوز ایرانی روی پیراهن تیم ملی موافقم، …

دوستی با حیوانات در محیط ورزش

چگونه فدراسیون‌های ورزشی با رونمایی از نمادهای زیست‌محیطی، به حفظ این منابع کمک می‌کنند؟ لطفا خبر زیر را بخوانید: http://jamejamonline.ir/sport/2308092007400483331/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4

درنای امید!

مثل داستان یوز، دُرنا هم کش و قوس‌های زیادی داشت و دارد. اما ظاهرا این دفعه خبرهای خوبی در راه است و شاید بتوان گفت که به پیروزی نزدیک شده‌ایم، مگر این‌که باز اتفاق تازه‌ای بیفتد. در یک کلام؛ گویا قرار است این دفعه نقش درنا بر روی پیراهن تیم ملی والیبال بنشیند. علاقمندان می‌توانند …

خرس قهوه‌ای مدال گرفت!

پروژه درج نقش یوزپلنگ آسیایی بر روی پیراهن تیم ملی فوتبال، هرگز تمام نشد. هرچند در ادامه، ما موفق نشدیم نقش درنا را به عنوان نماد مبارزه با کم‌آبی و خشکسالی بر روی پیراهن تیم ملی والیبال حک کنیم، اما در نهایت تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان “حفاظت محیط زیست” و “وزارت ورزش و جوانان” به امضا …

داستان تندیس “بوم‌پاد”

متن زیر توسط دوست بسیار عزیزم، “مریم (الهام) بهمن” در رابطه با چگونگی شکل‌گیری تندیس “بوم‌پاد” نوشته شده. الهام از روزی که پروژه درج نقش “درنا” بر روی پیراهن تیم ملی والیبال را مطرح کردم با من بود. با خضوع تمام اعتراف می‌کنم که او خیلی بیشتر از من و هر شخص دیگری برای اجرایی …

انتشار اخبار

“آیین تجلیل از پهلوانان طبیعت” در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۴ برگزار شد. آرشیو خبرهای منتشر شده در این زمینه دز ادامه خواهد آمد: http://www.irna.ir/tehran/fa/Photo/2904572 http://nasimonline.ir/detail/News/1020337/177 http://www.bornanews.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-4/309004-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA http://www.tirpress.ir/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%88/273877 http://news.parseek.com/Url/?id=11086068 http://tadbirvaomid.ir/fa/news/58930/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA http://www.ion.ir/News/9237.html http://www.dolat.ir/NSite/FullStory/News/?Serv=9&Id=266080 http://www.farsnews.com/imgrep.php?nn=13940526001458 http://jplus.jamaran.ir/community/?p=17999#prettyphoto[group]/2 http://tadbirvaomid.ir/fa/news/58935/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA http://www.iribnews.ir/PhotoAlbums/SpecialAlbums.aspx?Albumid=1543 http://www.hamshahriphoto.ir/detail/photo/2670/26 http://jplus.jamaran.ir/sport/?p=32863 http://zistboom.com/fa/news/29221/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C http://www.tamashagar.com/fa/newsagency/4404/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7 http://tnews.ir/news/388646573780.html http://www.ghatreh.com/news/nn26999152/%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86 http://www.tadbir-o-omid.ir/index.php/news/91-2014-06-20-06-11-44/7879-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%9B-%D8%AA%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

گردهمایی فعالان محیط زیست در حوزه ورزش

“وزارت ورزش و جوانان” و “سازمان حفاظت محیط زیست” با همکاری “انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران”، “کانون سراسری انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری کشور”، “موسسه ارسباران”، “موسسه آوای طبیت پایدار”، “انجمن یوز ایرانی” و حامیان معنوی دیگر، ” آیین تجلیل از پهلوانان طبیعت” را برگزار می‌کنند. مراسم تجلیل از فعالان محیط زیست در حوزه ورزش …

جنبش ورزش و محیط زیست به خوبی راه افتاده

امیدوارم همه این کارها نتیجه خوبی داشته باشد، این آرزوی قلبی من و احتمالا همه کسانی است که خبرهای زیر را می‌خوانند. اما از حق هم نگذریم خوشایند است خبرهای زیر: ………………………………………………… – ورزشکاران در قلعه حیوانات http://farheekhtegan.ir/?nid=1724&pid=12&type=0 – رونمایی از “شوکا” نماد زیست محیطی ورزش و جوانان کرمانشاه http://www.shajie.ir/find.php?item=1.86.222.fa – یوز ایرانی نماد مسابقات …

رُستمان بوم پاد

آیین تجلیل از پهلوانان طبیعت در تاریخ ۲۶ مرداد سال جاری در مکان مرکز همایش‌های سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد. در این مراسم، جوایزی با عنوان “بوم‌پاد” به افرادی که برای حفظ طبیعت ایران در زمینه‌های مختلف تلاش کرده‌اند اهدا خواهد شد. با افتخار، “کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور” و “انجمن …

بازتاب

کار دوستانمان در بازی والیبال تیم ملی ایران با روسیه فوق‌العاده بود. عکس‌های زیر توسط آقای “پدرام خلیلی” گرفته شده و به شرح اتفاقات روز جمعه (۱۲ تیر) می‌پردازد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ همچنین خبرهای بسیاری در این مورد در رسانه‌ها منتشر شده …

جمعه: ایران – روسیه

ساعت ۱۴ روز جمعه (۱۲ تیر) جلوی در اصلی هتل المپیک (نزدیک در غربی مجموعه ورزشی آزادی) منتظر دوستانی هستیم که برای اجرای دومین فعالیت محیط زیستی، همزمان با بازی تیم ملی ایران و روسیه اعلام آمادگی می‌کنند. علاقمندان می‌بایستی با آقای “حمید درودیان” با شماره تلفن: ۰۹۱۲۲۸۵۱۳۶۱ تماس بگیرند و ثبت نام کنند. این …

دو خبر

۱- حضور یوزپلنگ در رالی خاورمیانه: http://www.persiankhodro.com/show_news/45642/%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%BE%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D8%AF ۲- “کَل” و پوستر فدراسیون “کوهنوردی و صعورهای ورزشی”: