مهمان نوازی ایرانی

مهمان نوازی ایرانی را باید ثبت کنیم

در آخرین دیداری (در سوم تیر ۱۳۹۲) که با استاد “منوچهر ستوده” داشتیم، از ایشان پرسیدم: “آیا فکر می کنید مهمان نوازی ایرانی رو به زوال می رود؟” ایشان با صدای رسا جواب دادند: “بی تردید همین گونه است.” و اضافه کردند مهمان نوازی که ایشان در ایرانیان سراغ داشتند امروزه دیگر یافت نمی شود. …

پروژه ثبت میراث معنوی “مهمان‌نوازی در ایران”

قبلا هم نوشته بودم که قصد داریم میراث معنوی ایرانیان را به عنوان یک میراث ملی و جهانی به ثبت برسانیم. اکنون درصدد هستیم یک سایت برای همین موضوع طراحی کنیم. در ذهنم موضوع را به دو بخش سخت افزاری و نرم‌ افزاری تقسیم کرده ام و ایده هایی به ذهنم خطور کرده است: سخت …

میراث معنوی مهمان نوازی ایرانی

در سفر اخیر با “شادی گنجی” صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که با جمع آوری آداب و رسوم مهمان نوازی در ایران، پروژه ی ثبت “میراث معنوی مهمان نوازی ایرانیان” را پیش ببریم. قرار شد هر مطلب یا موضوعی که در خاطرات و نوشته ها و سفرنامه های خارجی و داخلی یافت می …