جشنواره سفرنامه نویسی

با احترام به ناصرخسرو، به یاد ایرج افشار

پیش‌نوشت: ۱- هرچند به خاطر کارهایی که برایم پیش آمد نتوانستم طبق برنامه‌ای که برای خودم ترسیم کرده بودم در اردیبهشت ماه به مکان‌های مورد علاقه‌ام سفر کنم، اما به جایش توانستیم برای برگزاری جشنواره سفرنامه‌نویسی آستین‌هایمان را بالا بزنیم. ۲- حدود چهار سال پیش برای اولین مرتبه دوستم، “مهدی ساعی” قابلیت برگزاری “جشنواره سفرنامه‌نویسی” …

این مَرد… چه بسیار سفرکرده… چه بسیار صحبت آموخته

تا کاری برای این مَرد – نه در اندازه‌ی او، بلکه در حد خودم – نکنم، دست برنمی‌دارم. می‌دانم که قطعا برایش بزرگداشت خواهند گرفت و زبان به تمجیدش خواهند گشود، اما قصد کرده‌ام که من هم به شیوه‌ی خودم وارد میدان شوم. در این شب‌های بهاری، با یاد “ایرج افشار” می‌خوانم. ۱- قصد دارم تحلیلی …