روز جهاني راهنمايان گردشگري

بيانيه راهنمايان گردشگري در جشن روز راهنمايان ـ دوم اسفند 1386

جشن راهنمايان گردشگري كشور، براي اولين مرتبه در تاريخ دوم اسفند ماه سال 1386 با حضور مسئولان و فعالان اين صنعت برگزار شد. اميدواريم اين گردهمايي كه با تلاش راهنمايان و با حمايت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، به انجام رسيد، نقطه عطفي براي رسيدن به اهدافي باشد كه ما راهنمايان به آن …