آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۵

برخی از اثرات کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری در سال 1395

تنها یک سال پس از تشکیل “کانون انجمن‌های صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور” (IFTGA) و شش ماه پس از عضویت آن در “فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری” (WFTGA)، رییس این فدراسیون به ایران سفر کرد تا از نزدیک شاهد برگزاری هفتمین گردهمایی راهنمایان گردشگری در استان کرمان باشد. و تنها دو سال بعد از تشکیل کانون، …

گردهمایی دهم: 2

مرام‌نامه دهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری سراسر کشور در تاریخ 1 تا 4 اسفند سال 1395 هجری خورشیدی “دهمین گردهمایی بزرگ راهنمایان گردشگری” با حضور تعداد بیش از 700 نفر از راهنمایان گردشگری از همه استان‌ها در استان گیلان با توجه به بندهای زیر برگزار شد: – دهمین گردهمایی با عنایت و توجه به مرام‌های قبلی …