آرشیو روزانه: ۱۹ خرداد ۱۳۹۴

جلسه همفکری و همکاری

امروز (سه شنبه، 19 خرداد) جلسه‌ای را با استاندار فارس و همچنین یکی از نمایندگان مجلس (استان فارس) داشتم. با این آقایان در رابطه با “باغ ایرانی حقوق بشر” صحبت کردم. استقبال شد و قول همکاری دادند. تا امروز تقریبا همه کسانی که از پروژه مطلع شده‌اند از آن استقبال کرده‌اند. امیدوارم کارها بعد از …