آرشیو روزانه: ۷ خرداد ۱۳۹۴

اخبار تفاهم نامه

علاقمندان می توانند به لینک های زیر مراجعه کنند و اخبار امضای تفاهم نامه میان “سازمان حفاظت از محیط زیست” و “وزارت ورزش و جوانان” را بخوانند. این اخبار مربوط است به مراسم روز 5شنبه، 7 خرداد که در محل هتل المپیک تهران، سالن “هگمتانه” برگزار شد: http://www.iew.ir/1394/03/08/36296 http://www.irna.ir/fa/News/81625777 http://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/66331