آرشیو روزانه: ۲۲ فروردین ۱۳۹۴

بانوان سعادت شهر، پیشگام اهدای زمین برای احداث باغ حقوق بشر

در تاریخ 20 و 21 فروردین به “شیراز” و “سعادت شهر” سفر کردم. چرایی و چگونگی این سفر را در گزارش زیر می خوانید. اما بد نیست بدانید که چند وقت پیش نیز سفری به شیراز و سعادت شهر داشتم که متاسفانه گزارش آن سفر کامل نشد. ولی شاید دیدن عکس ها در آدرس  http://nooraghayee.com/?p=28164 …