آرشیو روزانه: ۱ فروردین ۱۳۹۴

2- یک روز قبل از سفر

این اولین مطلبی است که در سال 1394 در این سایت منتشر می کنم. حدود 30 ساعت دیگر سوار هواپیما خواهم شد تا اولین سفر در سال جدید به مقصدی جدید را تجربه کنم. حدود نیمی از سال قبل -دقیقا 165 روز- در سفر گذشت، تا ببینیم امسال چگونه خواهد بود. این یکی دو روز …