آرشیو روزانه: ۲۰ شهریور ۱۳۹۲

31- روزهای آخر

این سفر نیز به پایان نزدیک می شود در حالیکه من به همسفرانم عادت کرده ام. فکر می کنم آنها نیز به یکدیگر عادت کرده اند. همین حالا از پاریس گردی می آییم. با خطوط مترو از یک نقطه شهر به نقاط دیگر رفتیم و در هر منطقه ای پیاده روی کردیم. امروز غروب همسفرانم …