آرشیو روزانه: ۱۵ شهریور ۱۳۹۲

27- هامبورگ

صبح روز 5 سپتامبر “کپنهاگ” را ترک کردیم و به “هامبورگ” آمدیم. “هامبورگ” حرف های زیادی برای گفتن دارد، ولی با توجه به اینکه ما فقط یک شب در اینجا هستیم فرصت چندانی برای مطالعه این شهر نداریم. 6 سپتامبر از ساعت 9 تا 11 به همراه راهنمای محلی در “هامبورگ” گشتی خواهیم زد و …