آرشیو روزانه: ۶ شهریور ۱۳۹۲

16- خوشحالم

هر چند چیزی که در زیر می گویم بخشی از “سفرنامه” نیست، ولی اتفاقی است که در این سفر به گوشم رسیده. بنابراین آن را جزیی از “سفرنامه: سفر 29 روزه به اروپا” قلمداد می کنم. همین الان (نیم ساعت پیش) به “پراگ” رسیدیم و خواندن خبر زیر بسیار خوشحالم کرد. از استاد بزرگوار، چناب …