آرشیو روزانه: ۴ شهریور ۱۳۹۲

14- وین

به شدت اعتقاد دارم که “وین” یک شهر با کیفیت است. به این موضوع در سفر قبل هم اشاره کرده ام. هتل سه ستاره در “وین” با هتل چهار ستاره در “رُم” و با هتل پنج ستاره در “پاریس” نه تنها برابری می کند، بلکه شاید بهتر هم باشد. امروز به همراه گروه همسفرانم با …

13- ونیز به وین

امروز صبح ساعت 9:10 “مستره” را ترک کردیم و پس از طی مسافتی حدود 600 کیلومتر به “وین” رسیدیم. مناظر مسیر همان طور که انتظارش وجود داشت بسیار دل انگیز و فرح بخش بود. باران شدید نیز برای مدت طولانی از سفر امروز، همراهمان بود. آنچه که در طول سفر امروز فشار زیادی به بنده …