آرشیو روزانه: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲

هشتمین نشست

جلسات همفکری برای طراحی و اجرای مراسم نکوداشت صدسالگی دکتر منوچهر ستوده همچنان ادامه دارد. در جلسه ی روز دوشنبه (9 اردیبهشت) موارد زیر تحت بررسی قرار گرفت: – بررسی پوستر طراحی شده (تا کنون دو پوستر طراحی شده که هنوز نهایی نشده است) – بررسی چگونگی چاپ تمبر یادبود – گزارش پیشرفت طراحی سایت …